Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2724(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000047/2018

Внесени текстове :

O-000047/2018 (B8-0027/2018)

Разисквания :

PV 12/06/2018 - 3
CRE 12/06/2018 - 3

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 12 юни 2018 г. - Страсбург

3. Пакетът за Икономическия и паричен съюз (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000047/2018) зададен от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, към Комисията: Пакета за ИПС, публикуван от Комисията на 6 декември 2017 г. (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri разви въпроса.

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса.

Изказаха се: Brian Hayes, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Marco Valli, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, и Luděk Niedermayer.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказа се Mercedes Bresso.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly и Danuta Maria Hübner.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност