Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2724(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000047/2018

Předložené texty :

O-000047/2018 (B8-0027/2018)

Rozpravy :

PV 12/06/2018 - 3
CRE 12/06/2018 - 3

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Úterý, 12. června 2018 - Štrasburk

3. Balíček týkající se HMU, který Evropská komise zveřejnila 6. prosince 2017 (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000047/2018), kterou pokládá Roberto Gualtieri za výbor ECON Komisi: Balíček týkající se HMU, který Evropská komise zveřejnila 6. prosince 2017 (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri rozvinul otázku.

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Brian Hayes za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Marco Valli za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, a Luděk Niedermayer.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupila Mercedes Bresso.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly a Danuta Maria Hübner.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí