Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2724(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000047/2018

Indgivne tekster :

O-000047/2018 (B8-0027/2018)

Forhandlinger :

PV 12/06/2018 - 3
CRE 12/06/2018 - 3

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 12. juni 2018 - Strasbourg

3. Pakken om Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000047/2018) af Roberto Gualtieri, for ECON, til Kommissionen: Kommissionens ØMU-pakke af 6. december 2017 (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri begrundede spørgsmålet.

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Brian Hayes for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, og Luděk Niedermayer.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Indlæg af Mercedes Bresso.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly og Danuta Maria Hübner.

Indlæg af Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik