Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2724(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000047/2018

Esitatud tekstid :

O-000047/2018 (B8-0027/2018)

Arutelud :

PV 12/06/2018 - 3
CRE 12/06/2018 - 3

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Teisipäev, 12. juuni 2018 - Strasbourg

3. Majandus- ja rahaliidu pakett (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000047/2018), mille esitas(id) Roberto Gualtieri ECON-komisjoni nimel komisjonile: Majandus- ja rahaliidu pakett, mille Euroopa Komisjon avaldas 6. detsembril 2017 (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri esitas küsimuse.

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Brian Hayes fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Luděk Niedermayer.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võttis Mercedes Bresso.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly ja Danuta Maria Hübner.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika