Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2724(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000047/2018

Ingediende teksten :

O-000047/2018 (B8-0027/2018)

Debatten :

PV 12/06/2018 - 3
CRE 12/06/2018 - 3

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 12 juni 2018 - Straatsburg

3. Het Economische en Monetaire Unie-pakket (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000047/2018) van Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: het EMU-pakket dat door de Europese Commissie op 6 december 2017 werd bekendgemaakt (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri licht de vraag toe.

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Brian Hayes, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, en Luděk Niedermayer.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mercedes Bresso.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly en Danuta Maria Hübner.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid