Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2724(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000047/2018

Teksty złożone :

O-000047/2018 (B8-0027/2018)

Debaty :

PV 12/06/2018 - 3
CRE 12/06/2018 - 3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 12 czerwca 2018 r. - Strasburg

3. Pakiet dotyczący unii gospodarczej i walutowej (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000047/2018), które skierował Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Pakiet dotyczący UGW opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 6 grudnia 2017 r. (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri rozwinął pytanie.

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, i Luděk Niedermayer.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Mercedes Bresso.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly i Danuta Maria Hübner.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności