Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2724(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000047/2018

Predkladané texty :

O-000047/2018 (B8-0027/2018)

Rozpravy :

PV 12/06/2018 - 3
CRE 12/06/2018 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 12. júna 2018 - Štrasburg

3. Balík týkajúci sa Hospodárskej a menovej únie (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000047/2018) ktorú položil Roberto Gualtieri, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Balík týkajúci sa HMÚ, ktorý Európska komisia zverejnila 6. decembra 2017 (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri rozvinul otázku.

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Brian Hayes v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec a Luděk Niedermayer.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

V rozprave vystúpila Mercedes Bresso.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly a Danuta Maria Hübner.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia