Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2724(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000047/2018

Ingivna texter :

O-000047/2018 (B8-0027/2018)

Debatter :

PV 12/06/2018 - 3
CRE 12/06/2018 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 12 juni 2018 - Strasbourg

3. EMU-paketet (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000047/2018) från Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, till kommissionen: EMU-paketet som offentliggjordes av kommissionen den 6 december 2017 (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri utvecklade frågan.

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Brian Hayes för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, och Luděk Niedermayer.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Mercedes Bresso.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly och Danuta Maria Hübner.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy