Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 юни 2018 г. - Страсбург

5. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.2. Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I (гласуване)

5.3. Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз ***I (гласуване)

5.4. Емисии на CO2 от нови тежки превозни средства и техния разход на гориво ***I (гласуване)

5.5. Модернизиране на образованието в ЕС (гласуване)

5.6. Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите (гласуване)
Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност