Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. června 2018 - Štrasburk

5. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Aktuální stav rekreačního rybolovu v Evropské unii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o aktuálním stavu rekreačního rybolovu v Evropské unii [2017/2120(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2018)0243)


5.2. Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registrace registrů obchodních údajů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně [COM(2017)0208 - C8-0147/2017- 2017/0090(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Werner Langen (A8-0181/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA-PROV(2018)0244)

Po hlasování vystoupil Werner Langen (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


5.3. Společná pravidla v oblasti civilního letectví a Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015- 2015/0277(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2018)0245)


5.4. Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel [COM(2017)0279 - C8-0168/2017- 2017/0111(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2018)0246)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

schválen (P8_TA-PROV(2018)0246)


5.5. Modernizace vzdělávání v EU (hlasování)

Zpráva o modernizaci vzdělávání v EU [2017/2224(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2018)0247)


5.6. Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury (hlasování)

Zpráva s názvem „Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury: současný stav a budoucí výzvy“ [2017/2118(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2018)0248)

(Denní zasedání bylo před vysvětlením hlasování na chvíli přerušeno.)

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí