Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. června 2018 - Štrasburk

5. Hlasování
Doslovné záznamy

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Aktuální stav rekreačního rybolovu v Evropské unii (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

5.2. Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registrace registrů obchodních údajů ***I (hlasování)

5.3. Společná pravidla v oblasti civilního letectví a Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví ***I (hlasování)

5.4. Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel ***I (hlasování)

5.5. Modernizace vzdělávání v EU (hlasování)

5.6. Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury (hlasování)
Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí