Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. júna 2018 - Štrasburg

5. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Súčasný stav rekreačného rybolovu v EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

5.2. Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri mimoburzových derivátoch aarchívy obchodných údajov ***I (hlasovanie)

5.3. Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva ***I (hlasovanie)

5.4. Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I (hlasovanie)

5.5. Modernizácia vzdelávania v EÚ (hlasovanie)

5.6. Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry (hlasovanie)
Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia