Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. června 2018 - Štrasburk

6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Takis Hadjigeorgiou s procesní námitkou, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García a Mairead McGuinness

zpráva Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler a Zoltán Balczó

zpráva Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Alex Mayer

zpráva Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria a Branislav Škripek

zpráva Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon a Mairead McGuinness

zpráva Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon a Dobromir Sośnierz.

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí