Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. juni 2018 - Strasbourg

6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou, for et indlæg til forretningsordenen, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García og Mairead McGuinness

Betænkning: Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler og Zoltán Balczó

Betænkning: Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Alex Mayer

Betænkning: Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria og Branislav Škripek

Betænkning: Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon og Mairead McGuinness

Betænkning: Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon og Dobromir Sośnierz.

Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik