Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. juuni 2018 - Strasbourg

6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Takis Hadjigeorgiou kodukorda puudutava märkuse tegemiseks, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García ja Mairead McGuinness

Raport: Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler ja Zoltán Balczó

Raport: Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Alex Mayer

Raport: Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria ja Branislav Škripek

Raport: Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon ja Mairead McGuinness

Raport: Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon ja Dobromir Sośnierz.

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika