Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 12. lipnja 2018. - Strasbourg

6. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Takis Hadjigeorgiou, za postavljanje pitanja o pridržavanju Poslovnika, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García i Mairead McGuinness

Izvješće: Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler i Zoltán Balczó

Izvješće: Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Alex Mayer

Izvješće: Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria i Branislav Škripek

Izvješće: Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon i Mairead McGuinness

Izvješće: Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon i Dobromir Sośnierz.

Posljednje ažuriranje: 24. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti