Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 12. jūnijs - Strasbūra

6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Norica Nicolai ziņojums - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou par procedūras jautājumu, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García un Mairead McGuinness

Werner Langen ziņojums - A8-0181/2018
Catherine Stihler un Zoltán Balczó

Marian-Jean Marinescu ziņojums - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Alex Mayer

Damiano Zoffoli ziņojums - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria un Branislav Škripek

Krystyna Łybacka ziņojums - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon un Mairead McGuinness

Carlos Iturgaiz ziņojums - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon un Dobromir Sośnierz

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika