Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 czerwca 2018 r. - Strasburg

6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Takis Hadjigeorgiou, z wnioskiem formalnym, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García i Mairead McGuinness

Sprawozdanie Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler i Zoltán Balczó

Sprawozdanie Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Alex Mayer

Sprawozdanie Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria i Branislav Škripek

Sprawozdanie Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon i Mairead McGuinness

Sprawozdanie Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon i Dobromir Sośnierz.

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności