Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 iunie 2018 - Strasbourg

6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Takis Hadjigeorgiou, pentru a ridica o problemă de procedură, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García și Mairead McGuinness

Raport Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler și Zoltán Balczó

Raport Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Alex Mayer

Raport Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria și Branislav Škripek

Raport Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon și Mairead McGuinness

Raport Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon și Dobromir Sośnierz.

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate