Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. júna 2018 - Štrasburg

6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Takis Hadjigeorgiou s procedurálnym návrhom, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García a Mairead McGuinness

Správa: Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler a Zoltán Balczó

Správa: Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Alex Mayer

Správa: Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria a Branislav Škripek

Správa: Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon a Mairead McGuinness

Správa: Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon a Dobromir Sośnierz.

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia