Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. června 2018 - Štrasburk

10. Jaderná dohoda s Íránem (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Jaderná dohoda s Íránem (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Udo Voigt, a Javi López.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir a José Inácio Faria.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward a João Pimenta Lopes.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí