Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. juuni 2018 - Strasbourg

12. Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2017. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva aastaaruande tutvustus (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2017. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva aastaaruande tutvustus (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake ja Ana Gomes.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge ja Wajid Khan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias ja Marijana Petir.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika