Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. birželio 12 d. - Strasbūras

12. Metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje pristatymas (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje pristatymas (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake ir Ana Gomes.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge ir Wajid Khan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias ir Marijana Petir.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika