Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 12. jūnijs - Strasbūra

12. Iepazīstināšana ar gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2017. gadā un ES politiku šajā jomā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Iepazīstināšana ar gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2017. gadā un ES politiku šajā jomā (2018/2751(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake un Ana Gomes.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge un Wajid Khan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias un Marijana Petir.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika