Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 iunie 2018 - Strasbourg

12. Prezentarea raportului anual privind drepturile omului și democrația în lume în 2017 și politica UE în acest domeniu (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Prezentarea raportului anual privind drepturile omului și democrația în lume în 2017 și politica UE în acest domeniu (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake și Ana Gomes.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge și Wajid Khan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias și Marijana Petir.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate