Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. júna 2018 - Štrasburg

12. Prezentácia výročnej správy o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike EÚ v tejto oblasti (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Prezentácia výročnej správy o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike EÚ v tejto oblasti (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake a Ana Gomes.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge a Wajid Khan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias a Marijana Petir.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia