Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκε το ακόλουθο έγγραφο:

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητές: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου