Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 juni 2018 - Straatsburg

14. Ingekomen stukken

Het volgende stuk is ontvangen:

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Europese Raad inzake de samenstelling van het Europees Parlement (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - commissie AFCO - Rapporteurs: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid