Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 juni 2018 - Strasbourg

14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- *** Rekommendation om utkastet till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - utskottet AFCO - Föredragande: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy