Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. június 12., Kedd - Strasbourg

15. Grúzia által elfoglalt területek tíz évvel az orosz invázió után (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Grúzia által elfoglalt területek tíz évvel az orosz invázió után (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark és Asim Ademov.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová és José Inácio Faria.

Felszólal: Federica Mogherini.

ELNÖKÖL:
Mairead MCGUINNESS alelnök

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018. június 14.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat