Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 iunie 2018 - Strasbourg

15. Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark și Asim Ademov.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová și José Inácio Faria.

A intervenit Federica Mogherini.

A PREZIDAT: Mairead MCGUINNESS
Vicepreședintă

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: 14 iunie 2018.

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate