Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2276(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0188/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0188/2018

Συζήτηση :

PV 12/06/2018 - 16
CRE 12/06/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0257

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

16. Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση για τις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ [2017/2276(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ο Ioan Mircea Paşcu παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Τάκης Χατζηγεωργίου, Fabio Massimo Castaldo, Γεώργιος Επιτήδειος, Νότης Μαριάς, Δημήτριος Παπαδημούλης και Mark Demesmaeker.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Ioan Mircea Paşcu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 13 Ιουνίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου