Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2276(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0188/2018

Ingivna texter :

A8-0188/2018

Debatter :

PV 12/06/2018 - 16
CRE 12/06/2018 - 16

Omröstningar :

PV 13/06/2018 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0257

Protokoll
Tisdagen den 12 juni 2018 - Strasbourg

16. Förbindelserna EU-Nato (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förbindelserna mellan EU och Nato [2017/2276(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis och Mark Demesmaeker.

Talare: Federica Mogherini och Ioan Mircea Paşcu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 13 juni 2018.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy