Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0058(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0183/2018

Ingivna texter :

A8-0183/2018

Debatter :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Omröstningar :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0255

Protokoll
Tisdagen den 12 juni 2018 - Strasbourg

17. Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina [COM(2018)0127 - C8-0108/2018- 2018/0058(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (som ersatte föredraganden) redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (ledamot av kommissionen).

Talare: Michael Gahler (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Aleksander Gabelic för S&D-gruppen, och Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rebecca Harms, France Jamet för ENF-gruppen, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan och Laima Liucija Andrikienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski och Stanislav Polčák.

Talare: Valdis Dombrovskis och Laima Liucija Andrikienė (som ersatte föredraganden).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 13 juni 2018.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy