Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2004(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0189/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0189/2018

Συζήτηση :

PV 12/06/2018 - 18
CRE 12/06/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0258

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

18. Άμυνα στον κυβερνοχώρο (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την άμυνα στον κυβερνοχώρο [2018/2004(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Ο Urmas Paet παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici και Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Urmas Paet.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 13 Ιουνίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου