Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2211(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0184/2018

Внесени текстове :

A8-0184/2018

Разисквания :

PV 12/06/2018 - 19
CRE 12/06/2018 - 19

Гласувания :

PV 13/06/2018 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0254

Протокол
Вторник, 12 юни 2018 г. - Страсбург

19. Политиката на сближаване и кръговата икономика (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно политиката на сближаване и кръговата икономика [2017/2211(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec представи доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Stanislav Polčák (докладчик по становището на комисията ENVI), Franc Bogovič, от името на групата PPE, Monika Smolková, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel и Sirpa Pietikäinen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias и Kateřina Konečná.

Изказаха се: Julian King и Davor Škrlec.

Разискването приключи.

Гласуване: 13 юни 2018.

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност