Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2211(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0184/2018

Ingivna texter :

A8-0184/2018

Debatter :

PV 12/06/2018 - 19
CRE 12/06/2018 - 19

Omröstningar :

PV 13/06/2018 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0254

Protokoll
Tisdagen den 12 juni 2018 - Strasbourg

19. Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin [2017/2211(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Stanislav Polčák (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Franc Bogovič för PPE-gruppen, Monika Smolková för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel och Sirpa Pietikäinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias och Kateřina Konečná.

Talare: Julian King och Davor Škrlec.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 13 juni 2018.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy