Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 12 юни 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 28 и 29 юни 2018 г. (разискване)
 3.Пакетът за Икономическия и паричен съюз (разискване)
 4.Възобновяване на сесията
 5.Време за гласуване
  5.1.Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I (гласуване)
  5.3.Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз ***I (гласуване)
  5.4.Емисии на CO2 от нови тежки превозни средства и техния разход на гориво ***I (гласуване)
  5.5.Модернизиране на образованието в ЕС (гласуване)
  5.6.Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите (гласуване)
 6.Обяснения на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Ядреното споразумение с Иран (разискване)
 11.Преговори във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (разискване)
 12.Представяне на годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 14.Внасяне на документи
 15.Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (разискване)
 16.Отношенията между ЕС и НАТО (разискване)
 17.Допълнителна макрофинансова помощ за Украйна ***I (разискване)
 18.Киберотбрана (разискване)
 19.Политиката на сближаване и кръговата икономика (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (167 kb)
24/09/2018 14:30
  Списък на присъствалите (63 kb)
19/02/2019 09:16
 
Протокол (77 kb)
24/09/2018 14:30
  Списък на присъствалите (12 kb)
19/02/2019 09:16
  Резултати от различните гласувания (23 kb)
31/12/2018 15:06
  Поименни гласувания (38 kb)
21/12/2018 14:46
 
Протокол (278 kb)
24/09/2018 14:30
  Списък на присъствалите (71 kb)
19/02/2019 09:16
  Резултати от различните гласувания (357 kb)
31/12/2018 15:06
  Поименни гласувания (575 kb)
21/12/2018 14:46
Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност