Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 12 юни 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 28 и 29 юни 2018 г. (разискване)
 3.Пакетът за Икономическия и паричен съюз (разискване)
 4.Възобновяване на сесията
 5.Време за гласуване
  5.1.Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I (гласуване)
  5.3.Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз ***I (гласуване)
  5.4.Емисии на CO2 от нови тежки превозни средства и техния разход на гориво ***I (гласуване)
  5.5.Модернизиране на образованието в ЕС (гласуване)
  5.6.Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите (гласуване)
 6.Обяснения на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Ядреното споразумение с Иран (разискване)
 11.Преговори във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (разискване)
 12.Представяне на годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 14.Внасяне на документи
 15.Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (разискване)
 16.Отношенията между ЕС и НАТО (разискване)
 17.Допълнителна макрофинансова помощ за Украйна ***I (разискване)
 18.Киберотбрана (разискване)
 19.Политиката на сближаване и кръговата икономика (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (167 kb) Списък на присъствалите (63 kb) Резултати от различните гласувания (27 kb) Поименни гласувания (223 kb) 
 
Протокол (77 kb) Списък на присъствалите (12 kb) Резултати от различните гласувания (23 kb) Поименни гласувания (38 kb) 
 
Протокол (278 kb) Списък на присъствалите (71 kb) Резултати от различните гласувания (357 kb) Поименни гласувания (575 kb) 
Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност