Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 12. juni 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. juni 2018 (forhandling)
 3.Pakken om Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Afstemningstid
  
5.1.Status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.2.Clearingforpligtelsen, indberetningskrav og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre ***I (afstemning)
  
5.3.Fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur ***I (afstemning)
  
5.4.Nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug ***I (afstemning)
  
5.5.Modernisering af uddannelser i EU (afstemning)
  
5.6.På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Atomaftalen med Iran (forhandling)
 11.Forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile (forhandling)
 12.Forelæggelse af årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2017 og EU's politik på området (forhandling)
 13.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 14.Modtagne dokumenter
 15.De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (forhandling)
 16.Forbindelserne mellem EU og NATO (forhandling)
 17.Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine ***I (forhandling)
 18.Cyberforsvar (forhandling)
 19.Samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (149 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (23 kb) Afstemning ved navneopråb (223 kb) 
 
Protokol (74 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (22 kb) Afstemning ved navneopråb (37 kb) 
 
Protokol (256 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (350 kb) Afstemning ved navneopråb (554 kb) 
Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik