Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 12. juuni 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2018. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 3.Majandus- ja rahaliidu pakett (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Hääletused
  5.1.Harrastuskalapüügi olukord ELis (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed ning kauplemisteabehoidlad ***I (hääletus)
  5.3.Tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirjad ja Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ***I (hääletus)
  5.4.Uute raskeveokite CO2-heide ja kütusekulu ***I (hääletus)
  5.5.Hariduse ajakohastamine ELis (hääletus)
  5.6.Liikumine jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Tuumakokkulepe Iraaniga (arutelu)
 11.ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu ajakohastamise läbirääkimised (arutelu)
 12.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2017. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva aastaaruande tutvustus (arutelu)
 13.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 14.Esitatud dokumendid
 15.Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (arutelu)
 16.ELi ja NATO suhted (arutelu)
 17.Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale ***I (arutelu)
 18.Küberkaitse (arutelu)
 19.Ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajandus (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (147 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (23 kb) Nimelise hääletuse tulemused (223 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (21 kb) Nimelise hääletuse tulemused (38 kb) 
 
Protokoll (250 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (338 kb) Nimelise hääletuse tulemused (560 kb) 
Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika