Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 12. kesäkuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston 28.–29. kesäkuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 3.EMU-paketti (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Äänestykset
  5.1.Virkistyskalastuksen tilanne Euroopan unionissa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.2.Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit ***I (äänestys)
  5.3.Yhteiset siviili-ilmailua koskevat säännöt ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto ***I (äänestys)
  5.4.Uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus ***I (äänestys)
  5.5.Koulutuksen nykyaikaistaminen EU:ssa (äänestys)
  5.6.Tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Iranin ydinsopimus (keskustelu)
 11.EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut (keskustelu)
 12.Ihmisoikeuksia ja demokratiaa maailmassa vuonna 2017 ja Euroopan unionin toimintaa tällä alalla koskevan vuosikertomuksen esittely (keskustelu)
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (keskustelu)
 16.EU:n ja NATOn väliset suhteet (keskustelu)
 17.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle ***I (keskustelu)
 18.Kyberpuolustus (keskustelu)
 19.Koheesiopolitiikka ja kiertotalous (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (152 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (23 kb) Nimenhuutoäänestykset (223 kb) 
 
Pöytäkirja (74 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (22 kb) Nimenhuutoäänestykset (46 kb) 
 
Pöytäkirja (252 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (339 kb) Nimenhuutoäänestykset (560 kb) 
Päivitetty viimeksi: 24. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö