Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 12 juni 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28-29 juni 2018 (debat)
 3.Het Economische en Monetaire Unie-pakket (debat)
 4.Hervatting van de zitting
 5.Stemmingen
  
5.1.Stand van zaken van de recreatievisserij in de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters ***I (stemming)
  
5.3.Gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ***I (stemming)
  
5.4.CO2-emissies en brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (stemming)
  
5.5.De modernisering van het onderwijs in de EU (stemming)
  
5.6.Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Nucleaire overeenkomst met Iran (debat)
 11.De gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de EU en Chili (debat)
 12.Presentatie van het Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2017 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie ter zake (debat)
 13.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 14.Ingekomen stukken
 15.Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (debat)
 16.Betrekkingen tussen de EU en de NAVO (debat)
 17.Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne ***I (debat)
 18.Cyberdefensie (debat)
 19.Cohesiebeleid en de circulaire economie (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (150 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (23 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (223 kb) 
 
Notulen (74 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (21 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (47 kb) 
 
Notulen (256 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (343 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (560 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid