Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 12 czerwca 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca 2018 r. (debata)
 3.Pakiet dotyczący unii gospodarczej i walutowej (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  
5.1.Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji ***I (głosowanie)
  
5.3.Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
5.4.Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy ***I (głosowanie)
  
5.5.Modernizacja edukacji w UE (głosowanie)
  
5.6.Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Porozumienie jądrowe z Iranem (debata)
 11.Negocjacje dotyczące zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile (debata)
 12.Przedstawienie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 14.Składanie dokumentów
 15.Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (debata)
 16.Stosunki UE-NATO (debata)
 17.Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie ***I (debata)
 18.Cyberobrona (debata)
 19.Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (150 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (23 kb) Wyniki głosowań imiennych (223 kb) 
 
Protokół (75 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (22 kb) Wyniki głosowań imiennych (38 kb) 
 
Protokół (259 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (346 kb) Wyniki głosowań imiennych (560 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności