Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 12 czerwca 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca 2018 r. (debata)
 3.Pakiet dotyczący unii gospodarczej i walutowej (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  5.1.Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji ***I (głosowanie)
  5.3.Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  5.4.Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy ***I (głosowanie)
  5.5.Modernizacja edukacji w UE (głosowanie)
  5.6.Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Porozumienie jądrowe z Iranem (debata)
 11.Negocjacje dotyczące zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile (debata)
 12.Przedstawienie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 14.Składanie dokumentów
 15.Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (debata)
 16.Stosunki UE-NATO (debata)
 17.Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie ***I (debata)
 18.Cyberobrona (debata)
 19.Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (150 kb)
24/09/2018 14:36
  Lista obecności (63 kb)
19/02/2019 09:20
 
Protokół (75 kb)
24/09/2018 14:36
  Lista obecności (11 kb)
19/02/2019 09:20
  Wyniki głosowania (22 kb)
31/12/2018 15:26
  Głosowanie imienne (38 kb)
21/12/2018 15:46
 
Protokół (259 kb)
24/09/2018 14:36
  Lista obecności (63 kb)
19/02/2019 09:20
  Wyniki głosowania (346 kb)
31/12/2018 15:26
  Głosowanie imienne (560 kb)
21/12/2018 15:46
Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności