Rodyklė 
Protokolas
PDF 349kWORD 21k
Antradienis, 2018 m. birželio 12 d. - Strasbūras
Balsavimo rezultatai

 Santrumpos ir simboliai

 1. Mėgėjų žvejybos padėtis ES 

Pranešimas: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+601, 43, 27
Įvairūs
Konstatuojamoji dalis L išdėstoma taip:
„L. kadangi remiantis neseniai Parlamento užsakymu atliktu tyrimu, mėgėjų žvejybos poveikis žuvų ištekliams gali būti nevienodas ir sudaro 2 proc. (skumbrės) – 43 proc. (sidabrinė saida) viso laimikio;“.
Konstatuojamoji dalis X išdėstoma taip:
„X. kadangi kai kuriais atvejais mėgėjų žvejybos laimikiu reikšmingai prisidedama prie bendro ištekliaus mirtingumo dėl žvejybos, ir todėl į tai reikia atsižvelgti nustatant žvejybos galimybes; kadangi remiantis neseniai Parlamento užsakymu atliktu tyrimu, apskaičiuota viso sužvejoto kiekio procentinė dalis, tenkanti mėgėjų žvejybai jūroje, labai skiriasi priklausomai nuo tikslinės gyvūnų rūšies – pradedant 2 proc. skumbrių atveju, baigiant 43 proc. sidabrinių saidų atveju;“.

 2. Tarpuskaitos prievolė, ataskaitų teikimo reikalavimai, ne biržos išvestinių finansinių priemonių rizikos mažinimo būdai ir sandorių duomenų saugyklų registracija ***I 

Pranešimas: Werner Langen (A8-0181/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Visas tekstas1komitetas+
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+537, 88, 52

 3. Bendrosios civilinės aviacijos taisyklės ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ***I 

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Preliminarus susitarimas
Preliminarus susitarimas382komitetasVB+558, 71, 48

 4. Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos ***I 

Pranešimas: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Preliminarus susitarimas
Preliminarus susitarimas47komitetasVB+612, 56, 11
Komisijos pareiškimai48komitetas+

 5. Švietimo modernizavimas ES 

Pranešimas: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
32 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
79 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
97 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
136 dalis§originalus tekstasatsk./EB+473, 158, 37
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+532, 75, 71
Prašymai balsuoti atskirai
daugiau kaip 76 nariai:136 dalis.
Prašymai balsuoti dalimis
daugiau kaip 76 nariai:
32 dalis
1-oji dalis:„tvirtina, kad visais švietimo sistemų lygmenimis reikia laikytis lyčių požiūrio, kuriuo atsižvelgiama į daugialypę diskriminaciją patiriančių žmonių,“.
2-oji dalis:„įskaitant neįgaliuosius, žmones, save priskiriančius LGBTI asmenims, ir marginalizuotų bendruomenių atstovus, poreikius;“.
79 dalis
1-oji dalis:„ragina valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti modernizuojant švietimą;“.
2-oji dalis:„primygtinai ragina valstybes nares pradėti įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio principus, kuriais siekiama mažinti nelygybę Europoje pasitelkiant švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą;“.
97 dalis
1-oji dalis:„ragina valstybes nares kovoti su lyčių stereotipais švietimo srityje, kad būtų užtikrintos vienodos moterų galimybės ir norimos siekti profesinės karjeros pasirinkimo laisvė; atsižvelgdamas į tai, reiškia susirūpinimą dėl nuolatinių stereotipų kai kurių valstybių narių mokymosi medžiagoje ir dėl to, kad mokytojai labai dažnai iš mergaičių ir berniukų tikisi skirtingo elgesio; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina į mokytojų pradinį ir tęstinį mokymą bei mokymo praktiką įtraukti lyčių lygybės principą, siekiant panaikinti visas kliūtis besimokantiesiems įgyvendinti visas savo galimybes neatsižvelgiant į jų lytį;“.
2-oji dalis:„ragina valstybes nares, į regioninių švietimo sistemų mokymo programas ir medžiagą įtraukiant lyčių lygybę, ypač atkreipti dėmesį į atokiausius regionus, atsižvelgiant į juose užregistruotą aukštą smurto prieš moteris lygį; pabrėžia, kad į visų lygmenų švietimo sistemas reikia įtraukti lyčių aspektą ir atsižvelgti į diskriminaciją patiriančių žmonių poreikius;“.

 6. Siekiant sukurti tausų ir konkurencingą Europos akvakultūros sektorių 

Pranešimas: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+605, 38, 30
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika