Indiċi 
Minuti
PDF 262kWORD 74k
It-Tlieta, 12 ta' Ġunju 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-28 u d-29 ta' Ġunju 2018 (dibattitu)
 3.Il-pakkett dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (dibattitu)
 4.Tkomplija tas-sessjoni
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Is-sitwazzjoni attwali tas-sajd rikreattiv fl-Unjoni Ewropea (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.L-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, it-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivati OTC u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet ***I (votazzjoni)
  
5.3.Regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni ***I (votazzjoni)
  
5.4.Il-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty ġodda ***I (votazzjoni)
  
5.5.Il-Modernizzazzjoni tal-Edukazzjoni fl-UE (votazzjoni)
  
5.6.Lejn settur Ewropew tal-akkwakultura sostenibbli u kompetittiv: is-sitwazzjoni attwali u l-isfidi futuri (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Ftehim nukleari mal-Iran (dibattitu)
 11.Negozjati dwar il-modernizzazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì (dibattitu)
 12.Preżentazzjoni tar-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2017 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (dibattitu)
 13.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Tressiq ta' dokumenti
 15.Territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (dibattitu)
 16.Relazzjonijiet UE-NATO (dibattitu)
 17.Assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ukrajna ***I (dibattitu)
 18.Ċiberdifiża (dibattitu)
 19.Il-politika ta' koeżjoni u l-ekonomija ċirkolari (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.02.


2. Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-28 u d-29 ta' Ġunju 2018 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-28 u d-29 ta' Ġunju 2018 (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlet id-dikjarazzjoni.

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex ifakkar li l-Parlament diġà adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar ir-riforma “tar-Regolament ta' Dublin” (negozjati Dublin IV”).

Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerard Batten, f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, u Diane Dodds Membru mhux affiljata.

Il-President mar lura għall-intervent preċedenti tiegħu u stieden lill-President fil-kariga tal-Kunsill biex tiżgura li l-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tagħti riżultati konkreti dwar il-kriżi migratorja u r-riforma “tar-Regolament ta' Dublin”.

Intervent ta' Angelika Niebler.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu (il-President iċċarat xi punti), Elena Valenciano, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri u Pervenche Berès.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica u João Ferreira.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios u Mairead McGuinness.

Interventi ta': Frans Timmermans u Monika Panayotova.

Id-dibattitu ngħalaq.


3. Il-pakkett dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000047/2018) imressqa minn Roberto Gualtieri, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Il-Pakkett UEM ppubblikat mill-Kummissjoni Ewropea fis-6 ta' Diċembru 2017 (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Brian Hayes f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Miguel Viegas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Marco Zanni f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, u Luděk Niedermayer.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Intervent ta': Mercedes Bresso.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly u Danuta Maria Hübner.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

4. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.46.

Interventi ta': Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn u Anne Sander.


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


5.1. Is-sitwazzjoni attwali tas-sajd rikreattiv fl-Unjoni Ewropea (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar is-sitwazzjoni attwali tas-sajd rikreattiv fl-Unjoni Ewropea [2017/2120(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0243)


5.2. L-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, it-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivati OTC u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-obbligu tal-ikklerjar, is-sospensjoni tal-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, ir-rekwiżiti tat-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti tad-derivattivi OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali, ir-reġistrazzjoni u s-superviżjoni ta’ repożitorji tat-tranżazzjonijiet u r-rekwiżiti għar-repożitorju tat-tranżazzjonijiet [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0244)

Intervent ta' Werner Langen (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


5.3. Regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0245)


5.4. Il-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty ġodda ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty ġodda u l-konsum tal-fjuwil tagħhom [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0246)

DIKJARAZZJONIJIET TAL-KUMMISSJONI

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONIApprovazzjoni (P8_TA(2018)0246)


5.5. Il-Modernizzazzjoni tal-Edukazzjoni fl-UE (votazzjoni)

Rappor dwar il-Modernizzazzjoni tal-Edukazzjoni fl-UE [2017/2224(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0247)


5.6. Lejn settur Ewropew tal-akkwakultura sostenibbli u kompetittiv: is-sitwazzjoni attwali u l-isfidi futuri (votazzjoni)

Rapport Lejn settur Ewropew tal-akkwakultura sostenibbli u kompetittiv: is-sitwazzjoni attwali u l-isfidi futuri [2017/2118(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0248)

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit fl-istennija tal-ispjegazzjonijiet tal-vot)


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Takis Hadjigeorgiou, għal punt ta' ordni, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García u Mairead McGuinness

Rapport Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler u Zoltán Balczó

Rapport Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Alex Mayer

Rapport Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria u Branislav Škripek

Rapport Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon u Mairead McGuinness

Rapport Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon u Dobromir Sośnierz.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.48.)


PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


10. Ftehim nukleari mal-Iran (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Ftehim nukleari mal-Iran (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': David McAllister f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Udo Voigt, u Javi López.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir u José Inácio Faria.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward u João Pimenta Lopes.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


11. Negozjati dwar il-modernizzazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì (dibattitu)

Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward in-negozjati dwar il-modernizzazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì [2018/2018(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Charles Tannock ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Željana Zovko f'isem il-Grupp PPE, Francisco Assis f'isem il-Grupp S&D, Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, Georg Mayer f'isem il-Grupp ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández u Francisco José Millán Mon.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Javier Couso Permuy, Ana Miranda u Fabio Massimo Castaldo.

Interventi ta': Christos Stylianides u Charles Tannock.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal-Minuti ta' 13.6.2018.


12. Preżentazzjoni tar-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2017 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Preżentazzjoni tar-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2017 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu f'isem il-Grupp ENF, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake u Ana Gomes.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge u Wajid Khan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias u Marijana Petir.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifika P8_TA-PROV(2018)0213(COR01) tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 8 tal-Minuti ta' 11.6.2018).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex titressaq għall-votazzjoni minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx (Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura), din ir-rettifika tqieset approvata.


14. Tressiq ta' dokumenti

Tressaq dan id-dokument:

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - Kumitat AFCO - Rapporteurs: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. Territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Territorji okkupati Georgjani għaxar snin wara l-invażjoni Russa (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark u Asim Ademov.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová u José Inácio Faria.

Intervent ta': Federica Mogherini.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.11 tal-Minuti ta' 14.6.2018.


16. Relazzjonijiet UE-NATO (dibattitu)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet UE-NATO [2017/2276(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Arnaud Danjean f'isem il-Grupp PPE, Tonino Picula f'isem il-Grupp S&D, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Tamás Meszerics f'isem il-Grupp Verts/ALE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis u Mark Demesmaeker.

Interventi ta': Federica Mogherini u Ioan Mircea Paşcu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal-Minuti ta' 13.6.2018.


17. Assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ukrajna ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsil li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ukrajna [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (flok ir-rapporteur) ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Michael Gahler (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Sandra Kalniete f'isem il-Grupp PPE, Aleksander Gabelic f'isem il-Grupp S&D, u Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Rebecca Harms, France Jamet f'isem il-Grupp ENF, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan u Laima Liucija Andrikienė.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Intervent ta': Tunne Kelam.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski u Stanislav Polčák.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis u Laima Liucija Andrikienė (flok ir-rapporteur).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal-Minuti ta' 13.6.2018.


18. Ċiberdifiża (dibattitu)

Rapport dwar iċ-ċiberdifiża [2018/2004(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Urmas Paet ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Julian King (membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Antonio López-Istúriz White f'isem il-Grupp PPE, Clare Moody f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici u Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Julian King u Urmas Paet.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.10 tal-Minuti ta' 13.6.2018.


19. Il-politika ta' koeżjoni u l-ekonomija ċirkolari (dibattitu)

Rapport dwar il-politika ta' koeżjoni u l-ekonomija ċirkolari [2017/2211(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Julian King (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Stanislav Polčák (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Franc Bogovič f'isem il-Grupp PPE, Monika Smolková f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel u Sirpa Pietikäinen.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias u Kateřina Konečná.

Interventi ta': Julian King u Davor Škrlec.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.6 tal-Minuti ta' 13.6.2018.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 623.587/OJME).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.22.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Settembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza