Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. června 2018 - Štrasburk

3. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že mu skupina Verts/ALE a poslanci postoupili žádosti o hlasování týkající se těchto rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání:

—   výbor TRAN na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0000/0000);

—   výbor TRAN na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)). Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   výbor TRAN na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Hlasování se v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu bude konat nazítří

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádost, aby se hlasovalo o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, které bylo oznámeno v zápise z pondělí 11. června 2018 (bod 7 zápisu ze dne 11.6.2018).

Výbory TRAN, INTA a IMCO tak po uplynutí lhůty stanovené čl. 69c odst. 2 jednacího řádu mohly zahájit jednání.

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí