Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. június 13., Szerda - Strasbourg

3. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy a Verts/ALE képviselőcsoport és több képviselő kérte, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló alábbi határozatokat:

—   TRAN bizottság, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Előadó: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   TRAN bizottság, az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Előadó: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   TRAN bizottság, az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Előadó: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

A szavazásra az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésének megfelelően holnap fog sor kerülni.

Az elnök bejelenti, hogy a 2018. június 11-i, hétfői jegyzőkönyvben bejelentett, intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló többi határozat (a 2018.6.11-i jegyzőkönyv 7. pontja) kapcsán nem kapott legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy képviselőcsoporttól szavazásra irányuló kérelmet.

A TRAN, INTA és IMCO bizottság így az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében előírt határidő lejárta után megkezdhette a tárgyalásokat.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat