Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 iunie 2018 - Strasbourg

3. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că a primit solicitări de vot din partea Grupului Verts/ALE, precum și din partea unui număr de deputați cu privire la deciziile de a iniția negocieri:

—   TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Raportor: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Raportor: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Votarea va avea loc mâine, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Președintele a anunțat că nu a primit nicio solicitare din partea unui număr de deputați, a unui grup politic sau a unor grupuri politice care să atingă cel puțin pragul mediu cu privire la celelalte decizii de a iniția negocieri interinstituționale anunțate în cadrul procesului verbal de luni, 11 iunie 2018 (punctul 7 din PV din 11.6.2018).

Comisiile TRAN, INTA și IMCO au putut, astfel, să înceapă negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate