Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. junij 2018 - Strasbourg

3. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69(c) Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da je prejel zahteve za glasovanje od skupine Verts/ALE kot tudi od številnih poslancev glede sklepa o začetku pogajanj:

—   odbor TRAN na podlagi poročila o predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Poročevalka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018);

—   odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—   odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Poročevalec: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

Glasovanje bo potekalo jutri v skladu s členom 69(c)(2) Poslovnika.

Predsednik je sporočil, da ni prejel zahteve s strani številnih poslancev oziroma ene ali več političnih skupin, da bi se tako dosegel vsaj povprečen prag, ki zadeva druge sklepe o začetku medinstitucionalnih pogajanj, navedenih v zapisniku s ponedeljka, 11. junija 2018 (točka 7 iz PV z dne 11.6.2018).

Odbori TRAN, INTA in IMCO so tako lahko začekli pogajanja po preteku roka iz člena 69(c)(2) Poslovnika.

Zadnja posodobitev: 24. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov