Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. juuni 2018 - Strasbourg

4. Olukord aasta pärast Istanbuli konventsiooni allkirjastamist (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord aasta pärast Istanbuli konventsiooni allkirjastamist (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen ja Franz Obermayr.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 9.58.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika