Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 13. jūnijs - Strasbūra

4. Stāvoklis pirmajā gadadienā pēc Stambulas konvencijas parakstīšanas (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis pirmajā gadadienā pēc Stambulas konvencijas parakstīšanas (2018/2753(RSP)).

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen un Franz Obermayr.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová un Maria Grapini.

Uzstājās Frans Timmermans un Monika Panayotova.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.58.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika